مراحل تاسیس شعبه ی شرکت

 

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف اقدام نماید. شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه شرکت متعاقباَ تاسیس گردد، تغییرات در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد. همچنین ممکن است در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ثبت شعبه شرکت یا شعباتی اقدام نماید. حال از شما اجازه میخواهم تا تعریف مختصری از شرکت و انواع آن برای شما ارائه کنم تا به ادامه ی مقاله در مورد تاسیس شعبه شرکت بپردازیم.

 

تعریف شرکت به زبان ساده

ساده ترین تعریفی که می توان از شرکت کرد به این صورت است که، تعریف شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماع تعدادی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری ، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.
یا به بیان دیگر، شرکت به معنای شریک شدن، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری است و اگر بخواهیم این تعریف را کمی باز کنیم، برای تعریف شرکت، بهتر است که اینگونه بیان کنیم که:

با وجود افزایش تحولات زندگی شهری، افراد می توانند با کنار هم قرار دادن سرمایه، تخصص و تفکر خود درجهت کسب سود و منفعت بیشتر، عقد یا قراردادی را منعقد می کنند که شرکت نام دارد و بر اساس این قرارداد، سود حاصل از سرمایه را بین خود تقسیم می نمایند. باید توجه داشت، شرکت ها از تاریخ ثبت آنها دارای شخصیت حقوقی می شوند و از آن زمان است که دارای حقوق و تکالیف می شوند و می توانند از امتیازات آن استفاده نمایند اشخاص حقوقی توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه خود دارای صلاحیت هستند ، اداره می شوند.

 

شرکت ها بر اساس تاسیس آنها در 2 نوع تعریف می شوند

 • شرکت های تجاری
 • شرکت های حقوقی یا مدنی

 

شرکت های تجاری هشت زیرگروه دارند:

 • شرکت‌های تجاری-سهامی خاص
 • شرکت‌های تجاری-سهامی عام
 • شرکت‌های تجاری با مسئولیت محدود
 • شرکت‌های تجاری نسبی
 • شرکت‌های تجاری تضامنی
 • شرکت‌های تجاری مختلط سهامی
 • شرکت‌های تجاری مختلط غیرسهامی
 • شرکت‌های تجاری تعاونی تولید و مصرف

 

ثبت شرکت فوری دارای مزایای بسیار مهمی است که شمارا در عرصه‌ی رقابت ها از رقیبانتان پیش می‌اندازد؛ تمامی از مزیت هارا در مقاله مزایای ثبت شرکت فوری به طور کامل بررسی نموده ایم تا با درنظر گرفتن این مزایا به ثبت شرکت فوری بپردازید.

 

 

مراحل تاسیس شعبه شرکت

همان طور که گفتیم، ثبت شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند. مراحل ثبت شعبه به قرار ذیل است :

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد تنظیم صورتجلسه هیات مدیره
 2. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است .
 3. در صورتیکه تعداد شرکاء از  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
 4. صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آن ها امضا و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
 5. شرکا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند.

لازم به توضیح است کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد. و اگر می خواهید در زمان خود صرفه جویی کنید، می توانید این کار پیچیده را به متخصصین آگاه ثبت بسپارید تا مراحل ثبت شعبه ی شرکت شما به صورت فوری صورت گیرد.

 

تمامی تعرفه ها و هزینه ثبت شرکت را در مقاله ای برای شما بیان کرده ایم، تا متقاضیان به این تعرفه ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این هزینه هارا مدیریت کنند؛ ولی لازم به ذکر است که معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد. نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

 

نکات بسیار مهم در مراحل ثبت شعبه ی شرکت

 • در صورت عدم نقص و ایراد در مدارک ارسال شده، متقاضی می بایست به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه نماید. مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده و مشخصات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود.
 • شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.
 • ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که، اگر شرکت دارای شعبات متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. لازم به یادآوری است ، مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آن است که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
 • در واقع ، مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت است که از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا انبار و غیره داشته باشد از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.

 

این مقاله ی ما نیز به پایان رسید و در آن سعی کردیم که در مراحل ثبت شعبه ی شرکت، به هر چیزی که لازم و ضروری است اشاره کنیم. همچنین لازم به ذکر است که موسسه حقوقی آگاه ثبت، همواره و در تمامی مراحل ثبتی در کنار شما خواهد بود و می توانید از مشاوره رایگان متخصصین خبره ی ما برای رسیدن به اهداف خود کمک بگیرید. امید داریم که با این کمک ها بتوانیم شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کنیم.

دیدگاه های دیگران
هیچ نظری وجود ندارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آخرین مقالات

مشاهده همه

تمدید برند

از مهم‌ترین ویژگی‌های مشاغل و کسب و کارهای موفق، داشتن علامت تجاری و برند است. اما هر برند ثبت شده دارای اعتبار محدود می‌باشد و برای استفاده…

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان در انواع شرکتهای : سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی، دانش بنیان و … توسط سامانه…

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، گاهاً قصد دارند کسب و کار و فعالیت خود را گسترش دهند و خدمات مربوط به کسب و کار خود را در نقاط…

ثبت مؤسسه حقوقی

مؤسسات حقوقی در دو نوع غیرانتفاعی یا غیرتجاری با هدف انجام اموری غیر از فعالیت‌های تجاری راه اندازی می‌شوند. این مؤسسات می‌توانند به عنوان امور خیریه، پژوهش‌های…