ثبت شرکت تامین نیروی انسانی و همه چیز راجع به آن

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی مطرح می شود، لزوم ثبت شرکت تامین نیروی انسانی برای اطلاع از قابلیت نیروهای موجود و همچنین شرایط آنان برای کسب و کار است. این امر در سالیان اخیر نیز مورد توجه کشورهای جهان سوم قرار گرفت و آن را یکی از مهم ترین عوامل تامین نیروی کارآمد برای فعالیت های مختلف می دانند.

چگونگی و شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی یکی از سوالات متداولی است که در این حوزه مطرح می گردد. در صورتی که شما نیز می خواهید با ثبت شرکت تامین نیروی انسانی علاوه بر کسب در آمد و رفاه اقتصادی یک گام مهم نیز در راستای توسعه کشور بردارید، پیشنهاد می کنیم با مطالعه این مقاله ما را همراهی نمایید. مقاله حاضر تمامی شرایط، مدارک و مراحل لازم برای ثبت شرکت مورد نظر را تشریح می کند.

همین حالا ثبت شرکت کنید

انواع ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران درج شده است که ثبت شرکت به هفت شیوه قانونی امکان پذیر است، با این حال معتبرترین شیوه های موجود در ایران که همچنان اعتبار خود را حفظ کرده اند، شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود هستند.

در این میان بهتر است شرکت خود را در قالب سهامی خاص تاسیس کنید، چرا که در مناقصات، مزایده ها، دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و … از اعتبار بیشتری نسبت به شرکت با مسئولیت محدود برخوردار هستند. در ادامه شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص و شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی با مسئولیت محدود را شرح می دهیم.

شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی
شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص

گذشته از اینکه شرکت شما چه نامی دارد یا در چه زمینه ای فعالیت می کند در صورتی که یک شرکت سهامی خاص باشد برای ثبت شرکت باید شرایط ذیل را فراهم کند:

 1. حداقل تعداد سهامداران باید سه نفر باشد. سقف خاصی برای حداکثر تعداد سهامداران در نظر گرفته نشده است.
 2. در یک شرکت سهامی خاص سه نفر به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شود و دو نفر دیگر به عنوان بازرس اصلی و فرعی که با عنوان عضو علل بدل نیز شناخته می شوند.
 3. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص یک هزار تومان است.
 4. در بدو امر باید 35 درصد از سرمایه شرکت در یک حساب بانکی با نام شرکت مربوطه سپرده گذاری شود.
 5. اگر برخی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد باید اظهارنامه ای جداگانه برای آن تهیه کرد.

شرایط ثبت شرکت تامین نیروی انسانی با مسئولیت محدود
برای ثبت شرکت با مسولیت محدود نیز شرایطی لازم است که شباهت بسیار زیادی به تشکیل شرکت سهامی خاص دارد. با این حال تفاوت های جزیی باعث شده است این دو مبحث در دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. این شرایط عبارتند از:

 1. حداقل افرادی که می توانند مبادرت به ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود نمایند دو نفر است، اما برای حداکثر اعضا، تعداد خاصی مشخص نشده است.
 2. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نیز یک صد هزار تومان است.
 3. باید شرکت نامه ای تهیه و تنظیم شده و به امضای تمامی اعضا برسد.
 4. برخلاف شرکت سهامی خاص که گواهی پرداخت 35 در صد سرمایه ضروری است در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه در همان بدو امر پرداخت شود، با این تفاوت که اگر مدیر شرکت اقرارنامه ای مبنی بر دریافت کل سرمایه اعضا را امضا نماید دیگر نیازی به گواهی بانکی برای تایید دریافت کل سرمایه وجود ندارد. این امر مهمترین علتی است که اعتبار شرکت های سهامی خاص را در مقایسه با سایر شرکت ها تضمین می کند.
 5. امضا شرکت نامه توسط هر کدام از اعضا کاملا ضروری است.
 6. تنظیم اساسنامه در کنار شرکت نامه لازم است. بنابراین نمی توان صرفا مبادرت به تهیه اساسنامه یا شرکت نامه نمود. تهیه و امضای هر دو با توجه به تعیین حدود اختیارات اعضا کاملا ضروری خواهد بود.
 7. برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نیز می توان سهم الشرکه غیر نقدی ارائه نمود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص

برای تشکیل پرونده ای مبنی بر درخواست ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص باید مدارک ذیل را فراهم کنید:

 1. کارت شناسایی تمامی اعضا اعم از کارت ملی و شناسنامه به همراه کپی آن ها که دارای مهر برابر با اصل باشند.
 2. کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از آن
 3. گواهی عدم سوء پیشنیه کیفری موثر از پلیس به علاوه 10
 4. اظهارنامه شرکت که در دو نسخه با فرم چاپی تهیه شده باشد.
 5. دو نسخه از اساسنامه شرکت که به صورت دقیق نوع فعالیت شرکت را ذکر نموده باشد.
 6. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت که حاوی امضای تمامی اعضا باشد.
 7. تهیه دو نسخه از جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخت رسیده باشد.
 8. دریافت گواهی بانکی مبنی بر سپرده گذاری 35 درصدی سرمایه شرکت در بانک منتخب
 9. ارائه مجوز دریافتی از مراجع مرتبط با فعالیت شرکت
 10. تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد.
 11. ارائه اسناد مورد نیاز در خصوص مالکیت برخی از اموال ( زمانی که این اموال در مالکیت شرکت در میاید و از آن ها به عنوان سرمایه شرکت نام برده می شود. )
 12. ارائه وکالت نامه رسمی یا حتی عادی در صورتی که امور مورد نظر به وکالت از دیگری توسط وکیل رسمی یا نماینده شخصی انجام می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی بامسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی با مسئولیت محدود نیز شباهت بسیار زیادی به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تامین نیروی انسانی سهامی خاص دارد و صرفا در موارد محدودی با یکدیگر تفاوت دارند. این مدارک عبارتند از:

 1. کارت شناسایی تمامی اعضا اعم از کارت ملی و شناسنامه به همراه کپی آن ها که دارای مهر برابر با اصل باشد.
 2. کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از آن
 3. گواهی عدم سوء پیشنیه کیفری موثر از پلیس به علاوه 10
 4. اظهارنامه شرکت که در دو نسخه با فرم چاپی تهیه شده باشد.
 5. دو نسخه از اساسنامه شرکت که به صورت دقیق نوع فعالیت شرکت را ذکر نموده باشد.
 6. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت که حاوی امضای تمامی اعضا باشد.
 7. تهیه دو نسخه از جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخت رسیده باشد.
 8. ارائه دو نسخه از شرکتنامه که حاوی امضای مدیران شرکت باشد.
 9. اقرار نامه مدیر شرکت در خصوص دریافت تمامی سرمایه
 10. ارائه مجوز دریافتی از مراجع مرتبط با فعالیت شرکت
 11. تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد.
 12. ارائه اسناد مورد نیاز در خصوص مالکیت برخی از اموال ( زمانی که این اموال در مالکیت شرکت در میاید و از آن ها به عنوان سرمایه شرکت نام برده می شود. )
 13. ارائه وکالت نامه رسمی یا حتی عادی در صورتی که امور مورد نظر به وکالت از دیگری توسط وکیل رسمی یا نماینده شخصی انجام می شود.

مراحل ثبت شرکت تامین نیروی انسانی

ثبت شرکت تامین نیروی انسانی چه مراحلی دارد

تفاوتی ندارد شرکت شما در چه قالب تشکیل می شود، در هر صورت برای ثبت رسمی و قانونی آن باید مراحل ذیل را سپری کنید. این مراحل عبارتند از:

 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و تکمیل فیلدهای تعیین شده در این سامانه ( در این خصوص نیاز به ارائه پنج نام متفاوت با ذکر اولویت برای تعیین برند شرکت خواهید داشت. )
 • آگهی نمودن تقاضای خود بعد از دریافت کد مورد نظر از سامانه ثبت شرکت ها در روزنامه کثیر الانتشار

(همین حالا پرداخت روزنامه کثیرالانتشار را انجام دهید)

 • ارسال تمامی مدارک از طریق پست به آدرس تعیین شده در تاییده سامانه ثبت
 • حضور در اداره ثبت
 • درج آگهی ثبت شرکت که شامل خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن طبق قوانین وزارت دادگستری است.
دیدگاه های دیگران
هیچ نظری وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

مشاهده همه

تمدید برند

از مهم‌ترین ویژگی‌های مشاغل و کسب و کارهای موفق، داشتن علامت تجاری و برند است. اما هر برند ثبت شده دارای اعتبار محدود می‌باشد و برای استفاده…

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان در انواع شرکتهای : سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی، دانش بنیان و … توسط سامانه…

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، گاهاً قصد دارند کسب و کار و فعالیت خود را گسترش دهند و خدمات مربوط به کسب و کار خود را در نقاط…

ثبت مؤسسه حقوقی

مؤسسات حقوقی در دو نوع غیرانتفاعی یا غیرتجاری با هدف انجام اموری غیر از فعالیت‌های تجاری راه اندازی می‌شوند. این مؤسسات می‌توانند به عنوان امور خیریه، پژوهش‌های…