تهیه مدارک ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری در ایران اعم از : مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی، تعاونی، دانش بنیان، نسبی و … از اصلی ترین مراحل برای تاسیس و ثبت شرکت در ایران وخارج از کشور، بصورت قانونی  می باشد. این مدارک بر اساس نوع شرکت و کشور مورد نظر ممکن است با تفاوت های جزئی مواجه باشد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. شما همچنین می توانید برای تهیه مدارک و مجوز های لازم، از طریق مشاوره رایگان با سامانه آگاه ثبت اطلاعات تکمیلی را بدست بیاورید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت
 2. دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت
 3. دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء
 5. اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)
 6. دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
 7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)
 8. تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 2. دو نسخه اظهارنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
 4. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 5. اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
 6. فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

مدارک مورد نیاز بر ای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت
 2. دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 3. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
 4. اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)
 5. دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
 6. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)
 7. اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور
 8. تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

 

مدارک مورد نیاز بر ای ثبت شرکت تعاونی

 1. چهار نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء شرکت، هیئت مدیره منتخب، بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 2. چهار نسخه از اساسنامه شرکت
 3. چهار نسخه از دعوت نامه از اولین مجمع عمومی عادی
 4. درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی
 5. ارائه طرح پیشنهادی و مجوزی صادره از وزارت تعاون
 6. رسید پرداخت مبلغ لازم التادیه سرمایه شرکت مطابق با اساسنامه
 7. موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 8. ارائه مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه
 9. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه اعضا
 10. تعهد نامه هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و محدودیت های قانونی قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و بازرسین.

 

آمار نشان داده که 86% از افرادی که قصد ثبت شرکت را دارند در اواسط این مسیر، به علت پیچیده بودن آن دست از کار می‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که برای یک متخصص امور ثبتی کار ساده ای می‌باشد. به شما پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه مقاله ثبت شرکت به یک متخصص امور ثبت شرکت تبدیل شوید و ثبت آنلاین شرکت را به خوبی پیش برید. در ضمن لازم به ذکر است که در این مسیر، آگاه ثبت همواره با مشاوره رایگان تلفنی کنار شما خواهد بود.

 

نکته: مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی شامل موارد ذیل است:

 • کپی مدارک ثبت شرکت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 • نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
 • تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که خطاب به اداره تعاون نوشته شده باشد.

 

مدارک ثبت انواع شرکت ها

 

مدارک  ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 

مدارک  ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 1. یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

نکات مهم در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

 • اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
 • تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
 • روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
 • اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 1. دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت
 2. دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت
 3. دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء
 5. اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)
 6. دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
 7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید)
 8. تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 1. یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 3. نکات مهم برای تشکیل شرکت نسبی
 4. شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
 5. تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
 6. سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
 7. منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 8. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است
 9. شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.

 

با مطالعه راهنمای ثبت شرکت در صفحه اصلی وبسایت آگاه، به یک متخصص امور ثبت شرکتی تبدیل شوید که این امر را به راحتی انجام میدهد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت های خارجی:

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 3. یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
 4. داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

 

تمامی تعرفه ها و هزینه ثبت شرکت را در مقاله ای برای شما بیان کرده ایم، تا متقاضیان به این تعرفه ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این هزینه هارا مدیریت کنند؛ ولی لازم به ذکر است که معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد. نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

 

تمامی سعی ما این بود که پاسخ تمامی سوالات شما در زمینه ی مدارک ثبت شرکت ها را برای شما بیان کنیم تا شما پیش از ثبت شرکت بتوانید با در دست داشتن تمامی مدارک مورد نیاز ثبت شرکت ها به ثبت شرکت فوری بپردازید. لازم به ذکر است که شما عزیزان می توانید همواره از خدمات مشاوره رایگان آگاه ثبت جهت تمامی امور ثبتی و مدارک ثبت شرکت ها بهره مند شوید. تنها کافی است تا با مراجعه به ثبت شرکت آنلاین، فرم مشاوره رایگان را پر کرده تا متخصصین آگاه ثبت در کمترین زمان با شما تماس برقرار کنند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
باز کردن چت
1
چت آنلاین آگاه ثبت
سلام
برای مشاوره رایگان از طریق واتس اپ کلیک کنید و منتظر پاسخ کارشناس بمانید.