کارت بازرگانی

کارت بازرگانی: مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در دست تعریف و اجراست، تعریف اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

مزایای دریافت کارت بازرگانی

 •  ثبت سفارش و ترخیص کالا
 •  واردات از مناطق آزاد
 •  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 •  صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
 •  ثبت نام ها و علائم تجاری (غیرفارسی)

نکته: کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود.

ثبت شرکت آنلاین و اینترنتی
آموزش ثبت شرکت آنلاین

مراحل ثبت شرکت آنلاین

برای ثبت آنلاین شرکت شما، مدارک و تقاضانامه ی شما توسط کارشناسان این اداره مورد بررسی قرار میگیرد و اگر از نظر قانون مشکلی را به همراه نداشته باشد، پس از طی کردن مراحل اداری که برای تاسیس شرکت آنلاین در نظر گرفته شده است، به صورت رسمی به ثبت می رسد و پس از آن می تواند به صورت قانونی فعالیت شرکت را شروع کند.

مراحلی که شما باید به صورت آنلاین برای ثبت شرکت طی کنید، به بارگذاری مدارکی نیاز دارد که باید این مدارک پس از اسکن به اداره ی ثبت شرکتها ارائه شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت آنلاین و اینترنتی

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر. (به عهده موسسه آگاه ثبت)
۲- درخصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. درخصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. (به عهده موسسه آگاه ثبت)
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدورآن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و فرم د (گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)، اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
۴- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.
۵- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)
۶- سه قطعه عکس ۴*۶ مدیرعامل (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)
۷- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه). مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد. تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن • متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند. • متولد سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. • متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام
۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (فرم الف توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر و امضای رئیس شعبه. (ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی این فرم تایید شده باشد قابل قبول است). توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.
۱۱- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی
ب: اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
ج: اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
۱۲- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۳، ۵ و ۸ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.
۱۳- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تدکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تدکر ۳: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.
تذکر ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
تذکر ۵: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است. تذکر ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها. (به عهده موسسه آگاه ثبت)
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
۳- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
۴- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
۵- اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
۶- سه قطعه عکس ۴*۶ (پشت سفید، جدید، تمام رخ، ساده)
۷- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
• متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.
• متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
• متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فرم مربوطه توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشند قابل قبول است) (ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)
۱۱- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف: اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب: اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ج: اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)
۱۲- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
  مزایای ثبت برند

  مشاوره رایگان ثبت نام کارت بازرگانی

  ضمنا درصورت هرگونه سوال راجع به مدارک، می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید تا مشکل شما را در اسرع وقت حل کنیم. تعریف کارت بازرگانی را به طور کامل برای شما بیان نمودیم؛ حال با پر نمودن فرم انتهایی صفحه می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان تلفنی ما بهره مند شوید.

   نکات مهم برای دریافت کارت بازرگانی

   ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

   ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
   ۳: حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.
   ۴: برای هر واحدملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
   ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد.
   ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
   ۷: حساب جاری که توسط بانک تایید میگردد بایستی حداقل یکسال از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد. در غیر اینصورت با مشاورین موسسه آگاه ثبت جهت مشاوره بانکی تماس بگیرید.

   فرم درخواست دریافت کارت بازرگانی آنلاین 

   1 مرحله اول : مشخصات شما
   2 مرحله دوم : اطلاعات شغلی
   3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
   • توجه: سن متقاضی باید بالای 23 سال باشد. مثلا: 1369
   • بایستی سند یا اجاره نامه ملک مسکونی، اداری یا تجاری داشته باشید.
   مزایای دریافت کارت بازرگانی چیست؟

   با دریافت کارت بازرگانی قادر به ثبت برند لاتین و فعالیت در حوزه های صادرات و واردات و ثبت شرکت بین المللی خواهید بود.

   هزینه دریافت کارت بازرگانی چقدر است؟

   هزینه دریافت کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی در سامانه آگاه ثبت بصورت اقتصادی و به صرفه در نظر گرفته شده است. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با ما در ارتباط باشید.

   آیا امکان دریافت کارت بازرگانی بصورت آنلاین فراهم است؟

   در سامانه آگاه ثبت می توانید بصورت آنلاین و اینترنتی درخواست دریافت این کارت را داده و در سریع ترین زمان به نتیجه برسید.

   باز کردن چت
   1
   چت آنلاین آگاه ثبت
   سلام
   برای مشاوره رایگان از طریق واتس اپ کلیک کنید و منتظر پاسخ کارشناس بمانید.