تعریف شرکت مدنی و مالیات آن

 

تعریف شرکت مدنی: ساده ترین تعریفی که می توان از شرکت های مدنی کرد به این صورت است که، تعریف شرکت مدنی در اصطلاح حقوقی، اجتماع تعدادی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری ، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند. مالیات شرکت مدنی نیز فرمول های محاسبه ی مشخصسی دارند که در ادامه ی این مقاله به آن ها می پردازیم.
یا به بیان دیگر، شرکت به معنای شریک شدن، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری است و اگر بخواهیم این تعریف را کمی باز کنیم، برای تعریف شرکت، بهتر است که اینگونه بیان کنیم که: شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد.

جمع شدن حقوق تعداد زیادی از شرکا در یک شیء واحد و مشخص را شرکت می گویند. بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در یک ملک به صورت اشتراکی، تعریف شرکت مدنی گفته می‌‌شود. بر طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی، شرکت حالتی است که در آن چند نفر به طور شراکتی، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود که در ادامه بیان شده است.

 

انواع شرکت مدنی چیست؟

  • شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند. اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک درزمان مشترک منوط  به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترک تصرف کند.شرکت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، ولی عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

 

  • شرکت غیر عقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نباشد بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای که نتوان از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

 

آمار نشان داده که 86% از اشخاصی که قصد ثبت شرکت را دارند در اواسط این مسیر، به علت سخت و پیچیده بودن آن، دست از کار می‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که برای یک متخصص امور ثبتی کار ساده ای می‌باشد. به شما پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه مقاله ثبت شرکت به یک متخصص امور ثبت شرکت تبدیل شوید و ثبت آنلاین شرکت را به خوبی پیش برید. در ضمن لازم به ذکر است که در این مسیر، آگاه ثبت همواره با مشاوره رایگان تلفنی کنار شما خواهد بود.

 

اخذ مالیات از شرکت های مدنی

درباره مالیات شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که مالیات شرکت مدنی از قرار ذیل می باشد :
تبصره 3 ماده 100 : ” در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه ” اظهارنامه مالیاتی ” توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود “.
تبصره ماده 93 : ” درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد “.
تبصره ماده 101 : ” در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط به پرداخت مالیات استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات شرکت مدنی خواهد بود.”

 

احکام شرکت مدنی چیست؟

  • نفع و ضرر افراد به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
  • دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

 

تفاوت شرکت های تجاری و مدنی

 

فرق و تفاوت شرکت های مدنی و تجاری

شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
علاوه بر شرکت تجاری، نوع دیگری شرکت وجود دارد که تحت عنوان ” شرکت مدنی ” مطرح می باشد، ولی چون انگیزه ی تاسیس آن تجارت نیست بنابراین عملیات تجاری انجام نمی دهد. شرکت های مدنی و شرکت های تجاری بر اساس ماهیت و قوانین ایجادی با یکدیگر دارای تفاوت هایی هستند. برخی موارد مهم از تفاوت شرکت تجاری و مدنی به شرح زیر است:

شخصیت حقوقی

کلیه شرکت های تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. لیکن در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به میان نیامده است.

نمایندگی شرکت

بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت، مدیر یا مدیران شرکت های تجاری که منصوب شرکاء می باشند، نمایندگی یا وکالت شرکت را در زمان مسئولیت بر عهده دارند. در حالی که در شرکت مدنی، شرکاء مجتماَ نمایندگی شرکت را بر عهده دارند و طرز اداره اموال مشترک شرکت به استناد ماده 576 قانون مدنی، تابع شرایط مقرر بین شرکاء می باشد.

موضوع و هدف شرکت

به استناد ماده 5 قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار – که شرکت های تجاری نیز از زمره تجار به حساب می آیند – تجاری محسوب شده است. همین امر در تعریف های جداگانه ای که در قانون تجارت از انواع شرکت های تجاری بیان شده؛ مورد تصریح قرار گرفته است. به طور مثال در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح شده است که شرکت سهامی، شرکتی بازرگانی است هر چند عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

همین امر در مواد 94، 116، 141 و 183 همان قانون به ترتیب در تعریف شرکت های بامسئولیت محدود ، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های نسبی نیز تجاری بودن در هدف شرکت های مذکور، انعکاس دارد. در صورتی که در هیچیک از مواد قانون مدنی که در مورد شرکت های مدنی به بحث پرداخته اند ، اشاره ای به هدف و موضوع شرکت های مدنی و یا به خصوص به تجاری بودن شرکت های مذکور به عمل نیامده است. در واقع موضوع و هدف شرکت های مدنی، معاملات و انتفاع غیرتجاری است.

ثبت

شرکت های تجاری مکلفند، در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند. شماره ثبت دریافت دارند وشماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. در صورتی که شرکت های مدنی هیچ اجباری به ثبت شرکت ندارند.

اقامتگاه و تابعیت

در مواد 590 و 591 قانون تجارت و به ترتیب شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی را دارای اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شناخته شده اند. در صورتی که در قانون مدنی در مورد اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شرکت های مدنی ذکری به میان نیامده است.

انحلال

انحلال شرکت های تجاری بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت و ناشی از اراده جمعی شرکاء صورت می پذیرد. در صورتی که شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم اموال از طرف هر یک از شرکاء منحل می گردد.

ورشکستگی

طبق قانون تجارت، ماده 412 ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجاری تعلق دارد. در حالی که طبق قانون مدنی شرکت های مدنی با از دست داادن سرمایه و ایجاد بدهی به اشخاص ثالث مشمول عسر و حرج می گردند.

 

نکته آگاه ثبت

 

آمار نشان داده که 86% از اشخاصی که قصد ثبت شرکت را دارند در اواسط این مسیر، به علت سخت و پیچیده بودن آن، دست از کار می‌کشند. ثبت شرکت یکی از مسائل ثبتی است که برای یک متخصص امور ثبتی کار ساده ای می‌باشد. به شما پیشنهاد می‌کنیم با مطالعه مقاله ثبت شرکت به یک متخصص امور ثبت شرکت تبدیل شوید و ثبت آنلاین شرکت را به خوبی پیش برید. در ضمن لازم به ذکر است که در این مسیر، آگاه ثبت همواره با مشاوره رایگان تلفنی کنار شما خواهد بود.

 

جمع بندی تفاوت های شرکت مدنی با تجاری

در یک جمع بندی کلی، طبق موارد و تفاوت هایی که درباره ی شرکت های مدنی و تجاری بیان کردیم، می توان این تفاوت هارا به صورت مختصر و مفید برای شما به شرح زیر بیان کرد.

الف) شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی مستقل است. مثلاَ اگر 3 نفر در زمینی شریک باشند و شخصی بخواهد نسبت به آن زمین دعوای مالکیت مطرح کند، باید هر 3 شریک را طرف دعوا قرار دهد و نمی تواند علیه زمین طرح دعوا کند.
اما همانطور که در ماده 583 ق.ت آمده است : ” کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.” مثلاَ شخصی که از شرکت تجاری پگاه طلب دارد، باید دعوای خود را علیه شرکت مطرح کند نه علیه شرکا و باید در قسمت خوانده، نام شرکت پگاه را قید کند.

شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری، یعنی شرکت تجاری دارای نام ، اقامتگاه ، دارایی و تصمیم گیری مستقل از شرکا می باشد . مثلاَ اگر در رای گیری شرکت از 100 شریک، 75 نفر موافق و 25 نفر مخالف باشند، گفته می شود که تصمیم با اراده شرکت بوده است نه 75 نفر موافق .

ب) طبق مواد 199 تا 231 لایحه و 202 تا 218 ق.ت، انحلال شرکت های تجاری تابع تشریفات خاصی است اما طبق ماده 589 قانون مدنی، هر شریکی هر وقت که بخواهد ، می تواند تقاضاای تقسیم مال مشترک را بنماید.

ادامه جمع بندی تفاوت شرکت مدنی و تجاری

ج) در شرکت مدنی تصمیم گیری بر پایه اتفاق آرا یعنی رضایت تمامی شرکاست، اما در شرکت تجاری، تصمیم گیری اصولاَ بر پایه اکثریت آراست. .

د) در شرکت مدنی اگر دارایی کفایت دیون را ندهد، بحث اعسار به میان می آید و شخصی که مدعی ناتوانی است باید به دادگاه دادخواست اعسار را بدهد اما در شرکت تجاری طبق ماده 412 ق.ت، ناتوانی از پرداخت دیون منجر به ورشکستگی شخص حقوقی می شود.

ه) شرکت تجاری بر پایه اراده و توافق اشخاص ایجاد می شود اما شرکت مدنی ممکن است قهراَ ایجاد شود، مانند شراکت ناشی از ارث برای ورثه.

 

تمامی تعرفه ها و هزینه ثبت شرکت را در مقاله ای برای شما بیان کرده ایم، تا متقاضیان به این تعرفه ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این هزینه هارا مدیریت کنند؛ ولی لازم به ذکر است که معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد. نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

 

مقاله ای که مطالعه کردید، در زمینه ی تعریف شرکت مدنی بود و سعی شد که موارد مربوط به تعریف شرکت مدنی برای شما مشخص شود و در آخر نیز تفاوت آن با شرکت های تجاری را بیان کردیم تا شما به مفهوم تعریف شرکت مدنی بهتر آشنا شوید. در صورت هرگونه سوال می توانید با مشاورین آگاه ثبت تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان موسسه حقوقی آگاه ثبت بهره مند شوید.

دیدگاه های دیگران
هیچ نظری وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

مشاهده همه

تمدید برند

از مهم‌ترین ویژگی‌های مشاغل و کسب و کارهای موفق، داشتن علامت تجاری و برند است. اما هر برند ثبت شده دارای اعتبار محدود می‌باشد و برای استفاده…

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان در انواع شرکتهای : سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی، دانش بنیان و … توسط سامانه…

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، گاهاً قصد دارند کسب و کار و فعالیت خود را گسترش دهند و خدمات مربوط به کسب و کار خود را در نقاط…

ثبت مؤسسه حقوقی

مؤسسات حقوقی در دو نوع غیرانتفاعی یا غیرتجاری با هدف انجام اموری غیر از فعالیت‌های تجاری راه اندازی می‌شوند. این مؤسسات می‌توانند به عنوان امور خیریه، پژوهش‌های…